FoU i Stockholms län

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samverkar ofta med övriga forsknings- och utvecklingsmiljöer inom äldreområdet inom Stockholms län och övriga landet.

De lokala FoU-enheter i länet som samverkar är utöver Äldrecentrum, FOU Nu, FoU Nordost och Nestor.

FoU ligger nära verksamheten
Eftersom FoU ska bidra till nytänkande och göra forskningen åtkomlig för praktiker så måste forskning, utveckling och utbildning ligga nära verksamheten. FoU ska stimulera och initiera forskning och ta vara på det som ibland kallas den tysta kunskapen. FoU arbetar med utveckling av all personal. 

FoU- centra i Stockholms län

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har i snart trettio år gjort utredningar, kunskapssammanställningar, utvärderat projekt, och spridit kunskap om äldres hälsa och levnadsförhållanden. Att stimulera utveckling och utbildning är viktiga delar i Stiftelsen Äldrecentrums verksamhet. Genom nätverk, seminarier och kurser förmedlas kunskap till bland annat anställda i Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Sundbybergs kommun.

Nestor FoU-center
Nestor loggaMålet för Nestor FoU-center i Haninge är att genom praktiknära forskning och utveckling höja kvaliteten inom äldreomsorg och äldrevård.

Nestor vill medverka till långsiktig personal- och kunskapsutveckling. Man vill bidra till bättre integrering i lokala vårdkedjor och skapa arenor och nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dessutom vill man utveckla former för att sprida information om resultatet av forskning och utveckling på äldreområdet.

Viktigt är också samarbetet med högskolor.

Nestors hemsida >> (länk öppnas i nytt fönster)


FOU Nu

Hemsida för FOU Nu >> (länk öppnas i nytt fönster)
 

FoU Nordost

Hemsida för FoU Nordost >> (länk öppnas i nytt fönster)