Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Äldrecentrum arrangerar regelbundet föreläsningar och seminarier för att sprida kunskap om äldre och åldrande. Varje termin bjuder Äldrecentrum in till föreläsningar med olika målgrupper och samarbetspartners. Äldrecentrum arrangerar även nätverk för anställda inom äldreomsorgen. Personalutveckling är ytterligare en viktig del av Äldrecentrums verksamhet. Läs mer i vår kalender om aktuella seminarier och utbildningar.