Senaste nytt om kvalitetsregistren!

Från och med första september 2014 ansvarar utvecklingsledare på Äldrecentrum för att fördjupa stödet av de nationella kvalitetsregistren i Stockholms stad, Norrtälje och Sundbyberg, samt akutsjukhusen i länet. Britten Askestad kommer att finnas till hands för att ge vård- och omsorgsenheter stöd med verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling genom Senior Alert, SveDem, Palliativaregistret, BPSD och Rikssår.

Nytt från och med den första september 2014 är att länets respektive Äldre-FOU tar över stafettpinnen med att fördjupa stödet av de nationella kvalitetsregistren. Det innebär att respektive FOU-enhet nu ansvarar för att registerarbetet inom sina geografiska områden utvecklas. FOU-enheterna ansvarar för såväl kommunala eller landstingskommunala, privata som offentliga verksamheter.

Tanken med uppdelningen är att mer lokala prioriteringar ska kunna göras och att insatserna ska kunna samordnas med utvecklingsarbeten som redan pågår. Tanken är också att gå ett steg vidare med kvalitetsregistren - att fördjupa arbetet och analysera resultat som kan ligga till grund för att utveckla kvalitet i en sammanhållen vård och omsorg för patienterna/omsorgstagarna.

-          Vi från Team Stockholm kommer att jobba aktivt med att fördjupa arbetet. Registrens syfte är att bidra till att förbättra vård och omsorgens kvalitet genom att synliggöra processer. Det kräver att man vågar analysera de resultat man får fram ur registren för att därefter kunna göra förbättringar, säger Britten Askestad.

FOU:ernas  geografiska ansvarsområden från 1 september 2014:
Nestor: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö. 
FOU Nu: Solna, Järfälla, Ekerö, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands-Väsby.
Seniorium: Lidingö, Vaxholm, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker.
Äldrecentrum: Stockholms Stad, Sundbyberg, Norrtälje, akutsjukhusen i länet.

Frågor om register?

Här är kontaktuppgifter till de fyra olika FOU-enheterna:
Nestor: Karin Högstedt, 073-612 21 78 karin.hogstedt@nestorfou.se
FoU Nordost: Katarina von Greiff, 073-079 36 66, katarina.greiff@lidingo.se
FOU Nu: Håkan Uvhagen, 08-587 33 343, hakan.uvhagen@sll.se
Äldrecentrum: Bengt Larsson, 08-690 58 39, bengt.larsson@aldrecentrum.se

Det primära syftet med kvalitetsregistren är att de ska ge stöd i ett systematiskt kvalitetsarbete och stimulera till analyser av verksamheterna. I dag ställs krav på att vi som arbetar med vård- och omsorg ska kunna redovisa insatser och resultat.