Pressklipp 2018

flikar


Vanligt att outbildade vårdar demenssjuka (Sveriges Radio. Ekot, 2018-04-03)
​Demenssjuka vårdas allt oftare i sin vanliga bostad med hjälp av hemtjänst, och det kommer att bli ännu vanligare i framtiden, när antalet sjuka väntas öka kraftigt. Men få av de som arbetar i hemtjänsten har utbildning i hur man tar hand om demenssjuka.

Hur ska vården av demenssjuka se ut? (Sveriges Radio, Ekot, 2018-04-03)
P1-morgon. Tema: Äldre. Bland annat debatt mellan äldreminister Lena Hallengren (S) och Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet.

Svårare för demenssjuka få särskilt boende (Sveriges Radio, Ekot, 2018-04-02)
Reportage med bland andra Anders Wimo, professor och forskningsledare på Äldrecentrum om att det är svårare för dementa att få särskilt boende.

Antalet demenssjuka ökar och kan bli allt svårare att få boende (Metro, 2018-04-03)

Färre demenssjuka i Sverige än väntat, visar SNAC-rapport  (Senioren 2018-03-20)
​SNAC-Rapporten Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001-2013. Resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg - SNAC - som presenterades av bland andra forskningsledarna Anders Wimo och Laura Fratiglioni vid en pressträff den 7 mars 2018 visade på lägre förekomst av demens än förväntat.

Ny rapport visar färre demenssjuka än väntat (Örebronyheter 2018-03-15)