Medarbetare

Ledning

Åsa Hedberg Rundgren
Direktör
08-690 58 09

Forskningsledare

Carin Lennartsson
Universitetslektor och docent i sociologi
08-690 53 02
Laura Fratiglioni
Professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
08-690 58 18
Lennarth Johansson
Psykolog samt fil. doktor inom socialmedicin. Docent i Gerontologi.
08-690 68 68

Utredning & forskning

Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08
Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Lars Sonde
Utredare
08-690 68 55
Eva Norman
Utredare
08-690 58 03

SNAC-K Vårdsystemstudien

Jenny Österman
Utredare
08-690 58 04
Bettina Meinow
Utredare
08-690 58 08

SNAC-K Befolkningsstudien

Pia Lundgren
Sjuksköterska
Antonia Sunna
Vikarierande testledare psykologi
Gunilla Svanhagen
Sjuksköterska, samordnare
08-690 58 46
Cecilia Rahn
Sjuksköterska, administration
Paula Sjöstrand
Läkare
Jelena Johnsson
Läkare
Ann Björk
Testledare psykologi/sjuksköterska
Susanna Renberg
Testledare psykologi
Annika Lind
Sjuksköterska

Kommunikationsenheten

Inger Wadman
Kommunikatör/pressansvarig
08-690 58 20
Jonas Nilsson
Chefredaktör & ansvarig utgivare Äldre i Centrum
08-690 58 84
Mai Engström
Redaktör Äldre i Centrum/digitala medier

Administration

Livia Liu
Administratör
08-690 58 10

Tekniker

Zoltán Pethö
Institutionstekniker
08-690 58 05