PPT-presentationer

Här hittar du power point-presentationer från föreläsningar och utbildningar som har getts i Äldrecentrums regi. Presentationerna är sorterade på datum, föreläsaren namn och titel på föreläsning. Materialet får inte användas för komersiellt syfte eller spridas utan tillstånd från respektive föreläsare.

 

171130 Åldrande och minne - Föreläsning i serien "Samhället & äldre" Erika Johnsson Laukka, Aging Research Center, Karolinska institutet Ladda ner
171123 Specialistsjuksköterska i äldreomsorgen - möjlighet till ökad kvalitet Den äldre döende patientens självbestämmande när den palliativa vården planeras och genomförs - en retrospektiv registerstudie, Åsa Olsson, Karolinska institutet (studentuppsats) Ladda ner
Musik i omvårdnad för personer med demenssjukdom - en litteraturöversikt, Erika Talackaite, Röda korsets högskolga (studentuppsats) Ladda ner
Svårläkta sår, en omvårdnadsutmaning för sjuksköterskan - en intervjustudie, Sandra Hillerud och Åsa Valdevi, Sophiahemmets högskola (studentuppsats) Ladda ner
Att drabbas av skada orsakad av hälso- och sjukvården - en litteraturöversikt, Anete Tsiok och Mattias Vogel, Ersta Sköndal Bräcke högskola (studentuppsats) Ladda ner
Min roll som specialistsjuksköterska inom äldreomsorgen - Karin Bern, Åsa Olsson och Pia Jernberg Ladda ner
Specialistsjuksköterskans kunskap och kompetens - Ann-Marie Boström, Karolinska institutet Ladda ner
Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och helhetssyn - Eva Norman och Jenny Österman, Stiftelsen Äldrecentrum Ladda ner
Kompetensutveckling till specialistsjuksköterskor i Stockholms stad - Annica Dominius, äldreförvaltningen, Stockholms stad Ladda ner
171024 Anhörigomsorgens pris - föreläsning i serien Samhället & äldre Petra Ulmanen Ladda ner
170516 Frukostseminarium "Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg"

Marta Szebehely och Rebecka Strandell

Ladda ner
 170427  Framtidens äldreomsorg - seminariedag Sven Erik Wånell "Utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen" Ladda ner
    Pär Schön "Vägen in i och igenom äldreboendet - resultat från ett forskningsprojekt" Ladda ner
    Monica Rydén, Myndigheten för delaktighet "Full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga" Ladda ner
       
151021

Ålderism - är det en mänsklig rättighet att vara äldre?

Föreläsningsserien Samhället och de äldre

Lars Andersson Ladda ner
150930 Hur kan hemtjänst utvecklas? - Lär av exemplet Skönsmon Madeleine Blusi

Åsa Swan 

Ladda ner

Ladda ner

150520 Demens och demensvård inför 2020-talet - konferens med redovisning av resultat från forskningsprojektet SNAC    
    Laura Fratiglioni "Vad händer med demensutvecklingen - i Sverige och globalt?" Ladda ner
    Johnny Kvarnhammar "Demens - den stora utmaningen och kommunernas beredskap" Ladda ner
    Johan Fastbom "Demens och läkemedel" Ladda ner
    Anders Sköldunger "Sambandet IDU (Inappropriate Drug Use), slutenvård och dödlighet Ladda ner
    Alexandra Pantzar och Linnea Sjöberg "Depression, kognition och åldrande" Ladda ner
150512 Pär Schön Samhället & de äldre • Äldreboende - igår, idag och imorgon Ladda ner
150422 Birgitta Persson

Äldre och åldrande - Maten och måltiden som frisk- eller riskfaktor 

Ladda ner
150313 Seminariedagen "Framtidens äldreomsorg" Dagens föreläsningar filmades av UR Samtiden.
Se filmerna här. 

Några av föreläsarnas powerpointpresentationer kan laddas ned nedan i pdf-format. 
 
   

Pär Schön "Äldreboende - idag, igår och imorgon"

Ladda ner

    Mårten Lagergren "Flytt till särskilt boende - personens val och samhällets ansvar" Ladda ner
    Carin Lennartsson "Äldres hälsa" Ladda ner
150212 Pär Schön Äldre och åldrande - Särskilt boende för äldre
Boendetider, trender och framtida utmaningar
Ladda ner
150212 Stefan Fors Äldre och åldrande - Ett långt friskt liv? Hälsoutveckling och sociala skillnader i hälsa bland äldre i Sverige Ladda ner
150128 Anja Saletti Indikatorer inom måltidsmiljö för äldre personer  Ladda ner
150120 Lars Sonde En demensvård utan tvång och begränsningar - Är det möjligt? Ladda ner