Sök publikationer

Tips vid sökning:

Fritext: Vid sökning på fritext filtreras publikationer fram som innehåller det aktuella sökordet i publikationens titel / undertitel / nyckelord (dolda eller synliga), och i den beskrivande text som finns till Äldrecentrums rapporter. Tänk på att klicka bort eventuellt ifyllda förvalda årtal, nyckelord eller publikationstyper under fritext-rutan, eftersom detta begränsar fritextsökningen.

Kombinerad sökning på t.ex. årtal och publikationstyp går utmärkt. Datorn behöver dock lite tid på sig att göra ett kommando i taget. Ta fram samtliga publikationer som ligger i databasen: fyll inte i någonting på någon sökfunktion, klicka bara på "sök" vid fritext-rutan.